PROIZVODI

BITULIT M

BITULIT M
prethodni bitumenski premaz za hladan postupak
  • bitumenski premaz sa organskim rastvaračem
  • u skladu sa SRPS U. M3.240
  • temperaturna postojanost od 4°C do 70°C