PROIZVODI

- Bitum. trake protiv vode pod pritiskom

KONDOR V-4

KONDOR V-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i plastomernim bitumenom
 • plastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena PE folijom
 • skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -5ºC do 120ºC

KONDOR T-4

KONDOR T-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklene tkanine i plastomernim bitumenom
 • plastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -5°C do 120°C

KONDOR P-4

KONDOR P-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i plastomernim bitumenom
 • plastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -5°C do 120°C

IZOTEKT P-4, P-5

IZOTEKT P-4, P-5
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i plastomernim bitumenom
 • plastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -10°C do 120°C

IZOFLEX V-4

IZOFLEX V-4
hidroizolacija ravnih krovova , hidroizolacija ukopanih delova od vode pod pritiskom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena sa PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
 • temperaturna postojanost od -15°C do 100°C

IZOFLEX T-4

IZOFLEX T-4
hidroizolacija ravnih krovova, hidroizolacija ukopanih delova od vode pod pritiskom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine obostrano zaštićena sa PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
 • temperaturna postojanost od -15°C do 100°C

IZOFLEX P-4

IZOFLEX P-4
hidroizolacija ukopanih delova od vode pod pritiskom , hidroizolacija ravnih krovova
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
 • temperaturna postojanost od -15°C do 100°C

KONDORFLEX V-4

KONDORFLEX V-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -20ºC do 100ºC

KONDORFLEX T-4

KONDORFLEX T-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklene tkanine i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

KONDORFLEX P-4

KONDORFLEX P-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

IZOELAST T-4

IZOELAST T-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklene tkanine i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

IZOELAST P-4, P-5

IZOELAST P-4, P-5
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C