PROIZVODI

- Bitumenski premazi, paste, mase

BITULIT

BITULIT
prethodni bitumenski premaz za hladan postupak
 • bitumenski premaz sa organskim rastvaračem
 • u skladu sa SRPS U. M3.240
 • temperaturna postojanost od 4°C do 70°C

EKO BITULIT

EKO BITULIT
prethodni elastomer bitumenski premaz na bazi vode
 • elastomer bitumenski premaz na bazi vode
 • prethodni premaz kod bitumenskih hidroizolacija
 • u skladu sa SRPS U.M3.242 i SRPS EN 13808
 • temperaturna postojanost od -5°C do 70°C

POLIAZBITOL

POLIAZBITOL
elastomer bitumenska pasta za hladan postupak
 • elastomer bitumenska pasta sa organskim rastvaračem
 • u skladu sa SRPS U.M3.240
 • temperaturna postojanost od -25°C do 120°C

SOLARFLEX

SOLARFLEX
refleksivni završni zaštitni premaz
 • refleksivni elastomer bitumenski premaz sa organskim rastvaračem
 • u skladu sa SRPS U.M3.240
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

KROVOPLAST

KROVOPLAST
završni zaštitni premaz u boji
 • sintetička vodena disperzija
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

MTH MASA

MTH MASA
masa za podzemne hidroizolacije
 • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom i punilom
 • u skladu sa SRPS U. M3.244
 • temperaturna postojanost od 4°C do 45°C

MBH MASA

MBH MASA
masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije
 • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom bez punila
 • u skladu sa SRPS U. M3.244
 • temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

MZB MASA

MZB MASA
masa za zalivanje sastavaka na kolovozima
 • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom i punilima
 • u skladu sa SRPS U. M3.095
 • temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

TERMOBIT

TERMOBIT
bitumenska masa za termoizolaciju i antikorozivnu zaštitu toplovoda
 • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom i posebnim punilima
 • u skladu sa proizvođačkom specifikacijom
 • temperaturna postojanost ≥100°C