PROIZVODI

- Bitumenski proizvodi za puteve i mostove

EMULZIJA AN-55

EMULZIJA AN-55
anjonska nestabilna bitumenska emulzija
 • nestabilna bitumenska emulzija, jednokomponentna homogena tečnost, braon boje
 • u skladu sa zahtevima standarda SRPS U.M3.022
 • lageruje se na temperaturi iznad +10ºC

EMULZIJA KN-55

EMULZIJA KN-55
nestabilna katjonska bitumenska emulzija
 • nestabilna katjonska bitumenska emulzija
 • u skladu sa SRPS EN 13808
 • postojanost pri skladištenju najmanje 4 nedelje

EMULZIJA KN-60

EMULZIJA KN-60
nestabilna katjonska bitumenska emulzija
 • nestabilna katjonska bitumenska emulzija
 • u skladu sa SRPS EN 13808
 • postojanost pri skladištenju najmanje 4 nedelje

EMULZIJA KP-55

EMULZIJA KP-55
katjonska polustabilna bitumenska emulzija
 • polustabilna katjonska bitumenska emulzija
 • u skladu sa SRPS EN 13808
 • postojanost pri skladištenju najmanje 56 dana

ZIMSKA EMULZIJA ZKP-60

ZIMSKA EMULZIJA ZKP-60
zimska katjonska polustabilna bitumenska emulzija
 • zimska polustabilna katjonska bitumenska emulzija
 • u skladu sa SRPS EN 13808
 • postojanost pri skladištenju najmanje 60 dana

EMULZIJA KS-50

EMULZIJA KS-50
katjonska stabilna bitumenska emulzija
 • stabilna katjonska bitumenska emulzija
 • u skladu sa SRPS EN 13808
 • postojanost pri skladištenju najmanje je 4 nedelje

EMULZIJA PmB KN-50

EMULZIJA PmB KN-50
polimer bitumenska katjonska nestabilna emulzija
 • nestabilna katjonska polimer bitumenska emulzija
 • u skladu sa SRPS EN 13808
 • postojanost pri skladištenju najmanje 4 nedelje

EMULZIJA PmB KN-60

EMULZIJA PmB KN-60
polimer bitumenska katjonska nestabilna emulzija
 • nestabilna katjonska polimer bitumenska emulzija
 • u skladu sa SRPS EN 13808
 • postojanost pri skladištenju najmanje 4 nedelje

BITULIT M

BITULIT M
prethodni bitumenski premaz za hladan postupak
 • bitumenski premaz sa organskim rastvaračem
 • u skladu sa SRPS U. M3.240
 • temperaturna postojanost od 4°C do 70°C

PBM za fuge

PBM za fuge
masa za zalivanje sastavaka i pukotina
 • elastomer bitumenska masa sa punilom
 • u skladu sa SRPS U.M3.095
 • temperaturna postojanost od -20°C do 80°C

PBM za hidroizolacije

PBM za hidroizolacije
masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije
 • elastomer bitumenska masa sa punilom
 • u skladu sa SRPS U.M3.244
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

IZOTEKT P-4M, P-5M

IZOTEKT P-4M, P-5M
hidroizolaciona traka za mostove sa uloškom od poliesterskog filca i plastomernim bitumenom
 • plastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane kvarcnim peskom, a sa donje strane zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS U.M3.300
 • temperaturna postojanost od -10°C do 130°C

IZOELAST P-4M, P-5M

IZOELAST P-4M, P-5M
hidroizolaciona traka za mostove sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane kvarcnim peskom a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS U.M3.300
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C