PROIZVODI

Domaći materijali za budućnost Srbije

13. 12. 2012.

Dana 13.12.2012. u Privrednoj Komori Srbije, u Beogradu, bila je održana stručna diskusija na temu “Domaći materijali za budućnost Srbije”.

Kao učesnici stučne diskusije, pojavila su se mnoga udruženja (Udruženje cementne industrije Srbije, Udruženje glinenih proizvoda, Agencija za Drvo i sl) kao i posebne firme (Maxima Lučani, Knauf Insulation, Tim Izolirka...) koje su imale svoje vreme da pokažu šta je to što potencijalno može ili već ugrožava njihovo poslovanje na domaćem tržištu. Ovom skupu, prisustvovao je Ministar građevinarstva u Vladi Republike Srbije Velimir Ilić, koji je u svom govoru, obećao privrednicima da će podržati njihove ideje i da će uticati na to da se mnoge stvari u građevinarstvu obavljaju brže i efikasnije.

Svakako, poenta skupa, je bila i da se prikažu potencijali u kojima određene firme odnosno udruženja mogu da se razvijaju, kao i koje su to opasnosti odnosno prepreke koje mogu da ugroze njihovo poslovanje. Na ovoj stručnoj diskusiji, bile su prisutne i akreditovane institucije za ispitivanje materijala, kao što je IMS.

 Tim Izolirka d.o.o se predstavila sa prezentacijom na temu: “Potencijali i problemi u proizvodnji i plasmanu izolacionih materijala”, koju je predstavila Jovanka Plavšić, Produkt menadžer za hidroizolaciju.