PROIZVODI

- Elastomer bitumenske trake za ravne krovove i temelje

IZOFLEX V-4

 IZOFLEX V-4
hidroizolacija ravnih krovova , hidroizolacija ukopanih delova od vode pod pritiskom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena sa PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
 • temperaturna postojanost od -15ºC do 100ºC

IZOFLEX T-4

 IZOFLEX T-4
hidroizolacija ravnih krovova, hidroizolacija ukopanih delova od vode pod pritiskom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine obostrano zaštićena sa PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
 • temperaturna postojanost od -15ºC do 100ºC

IZOFLEX P-4

 IZOFLEX P-4
hidroizolacija ukopanih delova od vode pod pritiskom , hidroizolacija ravnih krovova
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena sa PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
 • temperaturna postojanost od -15ºC do 100ºC

KONDORFLEX V-4

 KONDORFLEX V-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -20ºC do 100ºC

KONDORFLEX T-4

 KONDORFLEX T-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklene tkanine i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

KONDORFLEX P-4

 KONDORFLEX P-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

IZOELAST T-4

 IZOELAST T-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklene tkanine i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

IZOELAST P-4, P-5

IZOELAST P-4, P-5
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

IZOELAST GARDEN P-4, P-5

IZOELAST GARDEN P-4, P-5
završni sloj u hidroizolacionim sistemima ozelenjenih ravnih krovova i za hidroizolaciju temelja protiv vode pod pritiskom u slučajevima kada se zahteva otpornost na proboj korena biljaka
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
 • temperaturna postojanost od -25ºC do 100ºC
 • *izrada po posebnom nalogu

IZOLIM P-2

 IZOLIM P-2
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od polisterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
 • u skladu sa SRPS U.M3.231
 • temperaturna postojanost od -20°C do 90°C