PROIZVODI

Elementi za ugradnju

STIROLIM

STIROLIM
masa za lepljenje i osnovna žbuka
 • lepak sa cementnim vezivom
 • za lepljenje EPS fasadnih ploča u raznim sastavima
 • za armiranje površina u kombinaciji sa staklenom tkaninom

AL ROBNI PROFIL

AL ROBNI PROFIL
završni fasadni profil od aluminija
 • U-profil od perforiranog aluminijskog lima
 • za učvršćivanje donjeg ruba fasade
 • osnova za polaganje prvog reda izolacionih ploča

PLASTIČNI UGAONIK

PLASTIČNI UGAONIK
završni fasadni profil s mrežicom
 • plastični ugaonik s mrežicom od plastičnih vlakana
 • za učvršćivanje uglova na tankoslojnim fasadama

POCINKANA MREŽICA

POCINKANA MREŽICA
mrežica za armiranje debeloslojne fasade
 • vruće cinčana varena mrežica od čelične žice, rastera 25x25 mm
 • za armiranje nosivog sloja debeloslojnih fasada

STAKLENA MREŽICA

STAKLENA MREŽICA
mrežica za armiranje tankoslojne fasade
 • mrežica od staklenih vlakana
 • protivalkalna zaštita
 • za armiranje nosivog sloja kod tankoslojnih fasada

PP STIROMIT

PP STIROMIT
plastične pričvrsnice za EPS ploče
 • od plastičnog uloška s diskom i plastičnog klina
 • za dodatno pričvršćenje EPS ploča u sastavima termičkih fasada kod visina iznad 8 m i na slabije prijanjajućoj podlozi
 • upotreba 4-6 kom/m2