PROIZVODI

EMULZIJA AN-55

EMULZIJA AN-55
anjonska nestabilna bitumenska emulzija
  • nestabilna bitumenska emulzija, jednokomponentna homogena tečnost, braon boje
  • u skladu sa zahtevima standarda SRPS U.M3.022
  • lageruje se na temperaturi iznad +10ºC