PROIZVODI

EPS izolacija za lagane betone

POLITERM BLU FEIN®

POLITERM BLU FEIN®
EPS granule s dodatkom E.I.A.®
  • za pripremu laganog izolacionog betona potrebno je dodati samo cement i vodu.
  • dodatak osigurava dobru smešanost sastojaka u homogenu smesu i jednostavnu ugradnju pomoću pumpe.
  • gustina betona od 200 do 300 kg/m3

POLITERM BLU®

POLITERM BLU®
EPS granule s dodatkom E.I.A.®
  • za pripremu laganog izolacionog betona potrebno je dodati samo cement i vodu.
  • dodatak osigurava dobru smešanost sastojaka u homogenu smesu i jednostavnu ugradnju pomoću pumpe.
  • gustina betona od 200 do 300 kg/m3

EPS GRANULAT

EPS GRANULAT
EPS u obliku zrna(FRAGMAT granulat, FRAGMAT mleveni)
  • ispenjen od granulata ili mleven od EPS-a
  • za pripremu laganih betona i izolacionih maltera
  • za termoizolaciona punila