PROIZVODI

Hidroizolacija ravnih krovova sa toplotnom izolacijom

Legenda:

  • APP - plastomer bitumenska traka
  • SBS - elastomer bitumenska traka
  • SELF - samolepilni trakovi

 

Neprohodni ravni krov zaštita sa trakom REFLEX

APP Tehnička aplikacija  Skica PNG Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Neprohodan ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Neprohodni industrijski ravni krov na profilisanom limu

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Prohodni ravni krov, betonske ploče položene u sloju peska

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Prohodni ravni krov, betonske ploče položene na podmetačima

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Prohodni ravni krov, keramičke pločice na cementnom estrihu

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Provetravani ravni krov

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Obrnut ravan krov , zaštita sa nasutim agregatom

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Obrnuti ravni krov, betonske ploče položene u sloju peska

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Obrnuti ravni krov, betonske ploče na cementnom estrihu

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Kombinovani »duo« ravni krov

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Ozelenjeni ravni krov, ekstenzivna vegetacija

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Ozelenjeni ravni krov, intenzivna vegetacija

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Provozni ravni krov s ekspandiranim polistirenom (EPS)

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Provozni - obrnuti - ravni krov sa ekstrudiranim polistirenom (XPS)

APP  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SBS  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG
SELF  Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Neprohodni industrijski ravni krov na profilisanom limu - HI sintetična folija

 Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG