PROIZVODI

Hidroizolacija ukopanih delova objekata

Hidroizolacija ukopanih objekata protiv vlage

Tehnička aplikacija  Skica PNG Skica DWG

 

Hidroizolacija ukopanih objekata protiv podzemne vode (pritisak do 100mm)

 Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Hidroizolacija ukopanih objekata protiv vode pod pritiskom (do 4m)

 Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Hidroizolacija ukopanih objekata protiv vode pod pritiskom (od 4 do 9m)

 Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Hidroizolacija ukopanih objekata protiv vode pod pritiskom (iznad 9m)

 Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Hidroizolacija bazena – kesonska izvedba

 Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG

 

Hidroizolacija rezervoara i cisterni, zaštita od elektroprobojnosti

 Tehnička aplikacija  Skica PNG  Skica DWG