PROIZVODI

IZOELAST P-4, P-5

IZOELAST P-4, P-5
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
  • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
  • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C