PROIZVODI

IZOELAST P-4M, P-5M

IZOELAST P-4M, P-5M
hidroizolaciona traka za mostove sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
  • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane kvarcnim peskom a sa donje PE folijom
  • u skladu sa SRPS U.M3.300
  • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C