PROIZVODI

IZOFLEX REFLEX V-4

IZOFLEX REFLEX V-4
završna traka na ravnim krovovima
  • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13707
  • temperaturna postojanost od -15ºC do 100ºC