PROIZVODI

IZOFLEX V-4

IZOFLEX V-4
hidroizolacija ravnih krovova , hidroizolacija ukopanih delova od vode pod pritiskom
  • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena sa PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip T
  • temperaturna postojanost od -15°C do 100°C