PROIZVODI

- Izolacija za plivajuće podove

STIROTRAK

STIROTRAK
elastificirana EPS traka
 • standard SRPS (SIST) EN 13163
 • razred gorljivosti E
 • izolacija udarnog zvuka na spoju estriha i zida, (uže trake),
 • izolacija udarnog zvuka, ispod estriha kod izrade plivajućih podova (trake širine 500 i 1000 mm)
 • izrađen prema internoj specifikaciji
EPS-EN 13163-T1-W1

STIROESTRIH T

STIROESTRIH T
rezane elastificirane EPS ploče za podove
 • standard SRPS (SIST) EN 13163
 • razred gorivosti E
 • za termičku i zvučnu izolaciju u sastavima plivajućih podova
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-DS(N)5-SD-CP3

STIROESTRIH T

STIROESTRIH T
rezane elastificirane EPS ploče za podove
 • standard SRPS EN 13163
 • razred gorivosti E
 • za termičku i zvučnu izolaciju u sastavima plivajućih podova
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-DS(N)5-SD-CP3