PROIZVODI

IZOLIM P-2

 IZOLIM P-2
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
  • elastomer bitumenska traka sa uloškom od polisterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
  • u skladu sa SRPS U.M3.231
  • temperaturna postojanost od -20°C do 90°C