PROIZVODI

IZOTEKT P-4, P-5

IZOTEKT P-4, P-5
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i plastomernim bitumenom
  • plastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca obostrano zaštićena PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
  • temperaturna postojanost od -10°C do 120°C