PROIZVODI

IZOTEKT P-4M, P-5M

IZOTEKT P-4M, P-5M
hidroizolaciona traka za mostove sa uloškom od poliesterskog filca i plastomernim bitumenom
  • plastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane kvarcnim peskom, a sa donje strane zaštićena PE folijom
  • u skladu sa SRPS U.M3.300
  • temperaturna postojanost od -10°C do 130°C