PROIZVODI

IZOTEM V-3, V-4

IZOTEM V-3, V-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala
  • bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13969 Tip A
  • temperaturna postojanost od 0°C do 110°C