PROIZVODI

KONDOR REFLEX P–4

KONDOR REFLEX P–4
završna hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
  • plastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13707
  • temperaturna postojanost od -5°C do 120°C