PROIZVODI

KONDORFLEX REFLEX P-4

KONDORFLEX REFLEX P-4
završna hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
  • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13707
  • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C