PROIZVODI

KONDORFLEX V-4

KONDORFLEX V-4
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i elastomernim bitumenom
  • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićena PE folijom
  • u skladu sa SRPS EN 13707, SRPS EN 13969 Tip T
  • temperaturna postojanost od -20ºC do 100ºC