PROIZVODI

MBH MASA

MBH MASA
masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije
  • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom bez punila
  • u skladu sa SRPS U. M3.244
  • temperaturna postojanost od 0°C do 70°C