PROIZVODI

MTH MASA

MTH MASA
masa za podzemne hidroizolacije
  • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom i punilom
  • u skladu sa SRPS U. M3.244
  • temperaturna postojanost od 4°C do 45°C