PROIZVODI

MZB MASA

MZB MASA
masa za zalivanje sastavaka na kolovozima
  • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom i punilima
  • u skladu sa SRPS U. M3.095
  • temperaturna postojanost od 0°C do 70°C