PROIZVODI

Oplate za betoniranje stupova

TBT SPIRAL

TBT SPIRAL
obloga za stubove kružnog preseka sa spiralom
 • za betoniranje stubova kružnog preseka
 • od aluminijuma, kartona i PE
 • brzo odstranjivanje
 • standardne dužine 3 m i 4 m
 • nestandardne dužine i obimi od 550 do 1200 mm po narudžbi

TBT GLATKI

TBT GLATKI
obloga za glatke stubove kružnog preseka
 • za betoniranje stubova kružnog preseka
 • od aluminija, kartona i PE
 • brzo odstranjivanje
 • standardne dužine 3 m i 4 m
 • nestandardne dužine i prečnici po narudžbi

RELTEC KRUG

RELTEC KRUG
obloga za stubove kružnog preseka sa lomljenom površinom
 • za betoniranje stubova kružnog preseka (presek stuba višeugaonik s velikim brojem stranica)
 • vrlo glatka površina
 • standardne dužini 3 m i 4 m
 • nestandardne dužine i prečnici od 800 do 1200 mm po narudžbi

RELTEC KVADRAT

RELTEC KVADRAT
obloga za stubove pravougaonog preseka s odsečenim ćoškovima
 • za betoniranje stubova pravougaonog preseka sa odsečenim ćoškovima
 • vrlo glatka površina
 • druge dimenzije preseka po narudžbi

TBT KONTUR

TBT KONTUR
obloga za stubove posebnih oblika i preseka
 • uložak od EPS-a za umetanje u oblogu TBT; obloga nije uključena u cenu
 • za betoniranje posebnih oblika preseka
 • u tablici su navedeni unutrašnji obimi oboda obloge
 • izrada po narudžbi