PROIZVODI

- Ostale EPS izolacije

REZANI OBLICI

REZANI OBLICI
Izolacioni elementi posebnih oblika, popune, natpisi, logotipi, dekorativni i scenski elementi
 • Rezani EPS različitih oblika u građevinarstvu se koristi za izradu detalja na pročeljima, termičku izolaciju zakrivljenih zidova ili profilisanih površina, za popune na nenosećim mestima (npr. za šuplje stubove), kod izrade obloga za betoniranje, obloga za izradu lukova itd.
 • Izrezujemo natpise, logotipe, figure kao i dekorativne i scenske elemente.
 • Svi elementi se režu iz blokova EPS-a veličine 4,08 × 1,29 × 1,03 m po postupku s vrućim žicama; dužina rezanih profila (prerez se uzduž elementa ne menja) je do 2 m.
 • Cena i rok izrade su prema ponudi, na bazi crteža-skice naručioca.

EPS BLOK

EPS BLOK
EPS u bloku
 • različite vrste ekspandiranog polistirena u bloku, veličine 4,08×1,29×1,03 m, neto obima 5,42 m
 • razred gorivosti E

EPS IZOLACIJA CEVI

EPS IZOLACIJA CEVI
izolacione obloge za izolaciju cevovoda
 • pritisna čvrstoća 100 kPa (kod 10% deformacije)
 • razred gorivosti E
 • temperaturno područje do 80°C

EPS UGAONA LETVA

EPS UGAONA LETVA
EPS podložni profil za hidroizolacjone trake na spoju podne ploče i zida
 • pritisna čvrstoća 100 kPa (kod 10% deformacije)
 • razred gorivosti E
 • dužina 1 m
 • za sprečavanje oštrog pregiba traka za zavarivanje

EPS OBRUB

EPS OBRUB
EPS profil za izolaciju ruba AB ploče
 • pritisna čvrstoća 100kPa (kod 10% deformacije)
 • razred gorivosti E
 • za sprečavanje termičkog mosta na rubu AB ploče

PLOČE ZA NAGIB

PLOČE ZA NAGIB
EPS ploče za izradu nagiba ravnih krovova
 • pritisna čvrstoća 100kPa (kod 10% deformacije)
 • razred gorivosti E
 • stepenasta donja ploča, gornja s nagibom
 • postizanje potrebnih padova za oticanje padavina

DRENAŽNE PLOČE

DRENAŽNE PLOČE
rezane EPS ploče s visokom vodopropusnosti
 • pogodne su za mehaničku zaštitu bitumenskih hidroizolacija vanjskih zidova i temelja građevina
 • za sloj za proceđivanje