PROIZVODI

PBM za fuge

PBM za fuge
masa za zalivanje sastavaka i pukotina
  • elastomer bitumenska masa sa punilom
  • u skladu sa SRPS U.M3.095
  • temperaturna postojanost od -20°C do 80°C