PROIZVODI

PBM za hidroizolacije

PBM za hidroizolacije
masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije
  • elastomer bitumenska masa sa punilom
  • u skladu sa SRPS U.M3.244
  • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C