PROIZVODI

PLASTIČNI UGAONIK

PLASTIČNI UGAONIK
završni fasadni profil s mrežicom
  • plastični ugaonik s mrežicom od plastičnih vlakana
  • za učvršćivanje uglova na tankoslojnim fasadama