PROIZVODI

POCINKANA MREŽICA

POCINKANA MREŽICA
mrežica za armiranje debeloslojne fasade
  • vruće cinčana varena mrežica od čelične žice, rastera 25x25 mm
  • za armiranje nosivog sloja debeloslojnih fasada