PROIZVODI

POLITERM BLU®

POLITERM BLU®
EPS granule s dodatkom E.I.A.®
  • za pripremu laganog izolacionog betona potrebno je dodati samo cement i vodu.
  • dodatak osigurava dobru smešanost sastojaka u homogenu smesu i jednostavnu ugradnju pomoću pumpe.
  • gustina betona od 200 do 300 kg/m3