PROIZVODI

- Sekundarni krovni pokrivač

PERGAMIN

PERGAMIN
neposuti, bitumenom impregnisani krovni karton
 • bitumenom impregnisani krovni karton bez posipa
 • u skladu sa SRPS EN 13859-1 Tip W1
 • temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

TER PAPIR

TER PAPIR
bitumenizirani krovni karton
 • bitumenom impregnisani i obloženi krovni karton zaštićen kvarcnim peskom
 • u skladu sa SRPS EN 13859-1 Tip W1
 • temperaturna postojanost od 0°C do 70°C

RUFLEX V-25

RUFLEX V-25
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenskom masom obložen stakleni voal obostrano zaštićen PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13859-1 tip W1
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

RUFLEX P-25

RUFLEX P-25
hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenskom masom obložen poliesterski filc i obostrano zaštićen PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13859-1 Tip W1
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

RUFLEX AL-25

RUFLEX AL-25
hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenskom masom obložen stakleni voal sa jedne strane zaštićen aluminijumskom folijom a sa druge PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13859-1 tip W1
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C