PROIZVODI

STIROTRAK

STIROTRAK
elastificirana EPS traka
  • standard SRPS (SIST) EN 13163
  • razred gorljivosti E
  • izolacija udarnog zvuka na spoju estriha i zida, (uže trake),
  • izolacija udarnog zvuka, ispod estriha kod izrade plivajućih podova (trake širine 500 i 1000 mm)
  • izrađen prema internoj specifikaciji
EPS-EN 13163-T1-W1