PROIZVODI

TBT KONTUR

TBT KONTUR
obloga za stubove posebnih oblika i preseka
  • uložak od EPS-a za umetanje u oblogu TBT; obloga nije uključena u cenu
  • za betoniranje posebnih oblika preseka
  • u tablici su navedeni unutrašnji obimi oboda obloge
  • izrada po narudžbi