PROIZVODI

TERMOBIT

TERMOBIT
bitumenska masa za termoizolaciju i antikorozivnu zaštitu toplovoda
  • bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom i posebnim punilima
  • u skladu sa proizvođačkom specifikacijom
  • temperaturna postojanost ≥100°C