PROIZVODI

TERMODUR® ROOF

TERMODUR® ROOF
  • pritisna čvrstoća 150 kPa
  • standard SRPS EN 13163, u skladu sa EU direktivom o građ. proizvodima CPD 89/106/EEC
  • razred gorivosti E
  • za termoizolaciju podzemnih delova građevina pre svega zidova, i temeljnih ploča.
  • ploče sa preklopom i drenažnim kanalićima kaširane sa filtracijskim slojem za drenažu.
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-CS(10)200-TR200-BS200-DS(N)5-DS(70,-)3-WL(T)1-WD(V)5