PROIZVODI

- Završne elastomer bitumenske trake za ravne krovove

IZOFLEX REFLEX V-4

IZOFLEX REFLEX V-4
završna traka na ravnim krovovima
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -15ºC do 100ºC

IZOFLEX REFLEX T-4

IZOFLEX REFLEX T-4
završna traka na ravnim krovovima
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -15ºC do 100ºC

IZOFLEX REFLEX P-4

IZOFLEX REFLEX P-4
završna traka na ravnim krovovima
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -15ºC do 100ºC

KONDORFLEX REFLEX V-4

KONDORFLEX REFLEX V-4
završna hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

KONDORFLEX REFLEX T-4

KONDORFLEX REFLEX T-4
završna hidroizolaciona traka sa uloškom od staklene tkanine i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

KONDORFLEX REFLEX P-4

KONDORFLEX REFLEX P-4
završna hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -20°C do 100°C

IZOELAST REFLEX T-4

IZOELAST REFLEX T-4
završna hidroizolaciona traka sa uloškom od staklene tkanine i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C

IZOELAST REFLEX P-4, P-5

IZOELAST REFLEX P-4, P-5
završna hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom
 • elastomer bitumenska traka sa uloškom od poliesterskog filca zaštićena sa gornje strane prirodnim škriljcem, a sa donje PE folijom
 • u skladu sa SRPS EN 13707
 • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C